Zróbmy to pod chmurką

Reportaż

Reportaż

W ramach realizacji projektu „Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych w Łucku, Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych w Iwano-Frankiwsku oraz Biurem Obsługi Mieszkańców w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w dniach 24-26 czerwca br. w Lublinie odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli ukraińskich samorządów i instytucji współpracujących z Łucka i Iwano-Frankiwska.

Targi Ślubne
Międzynarodowe Targi Łódzkie - Film Video-Foto